انبردست

 
شیر برقی جریان تخلیه
قیمت:355,000تومان
برای این کالا توضیحی در حال تدوین است وبه زودی در این قسمت قرار خواهد گرفت.
سوال،پیشنهاد یا انتقاد خود را از این محصول  بنویسید
نام شما
 
ایمیل (پست الکترونیک) پست الکترونیک شما نزد ما محفوظ می باشد و به هیچ عنوان  نمایش داده نخواهد شدوصرفا جهت  اطلاع رسانی و ارسال جواب استفاده خواهد شد.
 
شماره تلفن یا شماره همراه (شماره  شما به هیچ عنوان نمایش داده نخواهد شد و صرفا جهت اطلاع رسانی  و ارسال جواب  استفاده می گردد.)
متن پیام (سوال)
 
 
حسن نژاد
سوال: نحوه استفاده چگونه است
جواب: سلام سر راه قسمت خروجی اب قرار میگیرد و هنگامی که کنترلر دستور تخلیه را صادر کرد روشن شده و اب مخزن گیاه را تخلیه میکند