انبردست


🔴 نکاتی که هنگام خرید قناری باید توجه کرد.......

🔴 نکاتی که هنگام خرید قناری باید توجه کرد....
1- از خرید قناری مریض خودداری کنید
2- چشمان شفاف
3- پر های صاف و بدون ژولیدگی
4 - پاها بدون کمترین قرمزی
5 - شاداب
6 - پف نداشته باشد
7 - کز نکند
8 - چشمانش را جمع نکند
9 - چوب زیر پا را محکم بگیرد
10 - فضله ابکی نباشد
11 - فضله برنگ سبز یا زرد نباشد
12- پا و کف پا زخم نباشد
13- هنگام فضله کردن دائم دم خود را تکان ندهد
14- انگشتها کج و ناقص نداشته باشد
15- دائم دهانش باز نباشد
16- تپش قلب نداشته باشد
17- لکه ابی در چشم نداشته باشد
18- کور نباشد
19- چشمانش ضعیف نباشد
20- پر های دور چشم نریخته باشد
21- قناری صدای خس خس نداشته باشه
22- قناری خوشکل و زیبا انتخاب کنید
23- پای اهکی نداشته باشه
24- پاها فلس نداشته باشه
25- پای قناری باید نازک و قلمی باشه
26- زیر شکم را نگاه کنید چربی نداشته باشه
27- زیر شکم رگ سیاه نداشته باشه
28- شکمش ورم نکرده باشه
29- پس یا مقعد علائم زخم یا تورم نداشته باشه
30- لک سیاه رنگ نداشته باشه
31- زیر شکم کبود نباشه
32- فضله به پرهای پس و زیر شکم نچسبیده باشد
33- روی بدن و کتف خال گوشتی نداشته باشد
منبع:کلبه پر طلایی