انبردست


#آسموسیرین(اسموسیرین) .....
#آسموسیرین(اسموسیرین) 
شرکت سازنده لاتک اسپانیا.
اختلالات تنفسی در قناریها و دیگرپرندگان بسیار شایع است و عموما نشانه آن تنفس صدادار است که در موارد حادتر تبدیل به صدای سوت میشود نوک برنگ فندقی تغییر رنگ میدهد..در بیشتر موارد این بیماری آسم نمیباشد و مایکوپلاسموسیس نام دارد که اصطلاحا به آن بیماری مزمن تنفسی یاC.D.R گفته میشود که حتا ممکن است به مرگ پرنده بیانجامد.
آسموسیرین آنتی بیوتیک مخصوص بیماری مایکو پلاسموسیس میباشد.
طریقه مصرف:
این محصول بشکل قرص عرضه شده و قابل حل در آب طبق دستور ذیل میباشد:
یک قرص در ۶۰ میلی لیتر آب.این آب را میتوان بمدت ۳روز استفاده کرد و پس از آن مجدد دارو و آب جدید مخلوط شود.
دوز مصرفی:
آب حاوی دارو را بعنوان تنها آب آشامیدنی بمدت ۳روز در اختیار پرنده قرار دهید،سپس ۵یا ۶روز استراحت بدهید و مجددا۳ روز دیگر دارو بدهید.این فرایند را میتوانید ۲ تا ۳بار تکرار کنید تا بهبودی کامل حاصل شود.دیگر مکملها بخصوص ویتامینها را میتوانید با آب و آسموسیرین مخلوط کنید.
ترکیبات در هرقرص:تتراسایکلینوهیدروکلراید ۶۰ میلی گرم،تایلوزین ۳۰ میلی گرم.
بسته حاوی ۱۰قرص
منبع: کلبه پرطلایی