انبردست


کیست پری در قناری و پرندگان.....
انبردست

کیست پری در پرندگان

کیست های پری یک مشکل معمول در پر و پوست پرندگان است.این عارضه زمانی رخ میدهد که پر جدید در زیرپوست اقدام به رشد کردن بکند. در حالی که، پرهای قبلی هنوز نیافتاده اند.زمانی که پر به رشد خود در زیر پوست ادامه بدهد غده هایی در زیر پوست ایجاد میشود.همچنین، اگر رشدپر ادامه یابد سبب به وجود آمدن غده های بیضوی یا کشیده در پوست پرنده میشود.لازم به ذکر است که به طور همزمان امکان به وجود آمدن غده های مختلف وجود دارد.


انواع و نشانه ها


کیست پری در هرجای بدن پرنده میتواند رشد کند.اما در طوطی سانان به طور معمول در پر های ابتدای بال دیده میشود ، و اگرچه هر پرنده ای امکان رنج بردن از این عارضه را دارد ولی بیشتر در ( طوطی ها ، مکوی ها (هر دو نوع قرمز و آبی آن)و قناری ها)دیده میشود. که به طور معمول در پرندگان ذکر شده امکان وجود چندین کیست وجود دارد.


علل


در بیشتر پرنده هاکیست های پری به علت عفونت یا جراحت در پر ها به وجود میاید.در قناری ها کیست پری یک عامل ژنتیکی است.


درمان


کیست های پری به طور معمول با برداشتن پر عفونت کرده درمان میشود.اگر پر عفونت کرده با عمل جراحی برداشته نشود به رشد خود ادامه میدهد.لازم به ذکر است که، عمل جراحی همیشه گزینه ی درمان نیست مخصوصا در قناری ها که به طور همزمان چند کیست پری دارند.به خاطر داشته باشید که ، بردن پرنده نزد دامپزشک برای پیشگیری و درمان بهترین گزینه است

انبردست
کلبه پر طلایی